Oferta

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

Osoby fizyczne:

1. Prawo Cywilne:

 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów cywilnoprawnych,
 • udzielanie porad prawnych i opracowywanie opinii prawnych w zakresie zagadnień cywilnoprawnych istotnych dla Klienta,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz komornikami, w szczególności w zakresie: roszczeń wynikających z umów, odszkodowań, upadłości konsumenckiej, spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego, prawa pracy, ubezpieczeniowego i rodzinnego.

2. Prawo Karne:

 • reprezentowanie pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz komornikami, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz posiłkowych i prywatnych aktów oskarżenia,
 • obronę podejrzanych i oskarżonych we wszystkich stadiach postępowania karnego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego, a także w toku postępowania rozpoznawczego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • reprezentowanie Klientów na etapie postępowania wykonawczego, w szczególności w zakresie ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie i odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary.

3. Prawo Administracyjne:

 • reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi na wszystkich etapach postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • kompleksową obsługę prawną procesów uzyskiwania zezwoleń i koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • kompleksową obsługę prawną procesów uzyskiwania pozwoleń na budowę.

Obsługa podmiotów gospodarczych:

 • obsługa przedsiębiorców z zakresu Prawa Cywilnego, Rejestrowego, Prawa Pracy: sporządzanie umów cywilnoprawnych, reprezentacja w toku postępowań sądowych, windykacja należności,
 • obsługa prawna rolników z zakresu przekształceń nieruchomości, odszkodowań za szody w uprawach.

Współpraca z Kancelarią jest możliwa zarówno w zakresie stałej obsługi prawnej podmiotu jak i konkretnej sprawy.